Stjärnljusterapier

 
 
 

RUNOR


Runor vid Nämforsen, Näsåker

Jag har i över 20 år arbetat med runsymboler och runkort, framför allt i mina gudinne- och häxceremonier men även vid fullmånevandringar och andra ceremonier. Runorna ger råd och vägledning när det gäller den andliga utvecklingen, kontakten med den inre Gudinnan och hur du bäst kan följa Gudinnans väg (eller den Andlige Krigarens väg).

Jag använder en lek som baseras på Vikingarna och deras traditioner, den är utformad enligt vikingarnas (männens) synsätt och kontakten med den inre Krigaren. Men eftersom jag arbetar med kvinnor och använder korten för att fördjupa min kontakt med den inre Gudinnan har jag skrivit ett eget kompendium till korten. Där har jag namngett de olika korten med avseende på:

  • Gudinnor (Valkyrior) och viktiga Gudar från fornnordisk tradition
  • Elementen
  • Årstider och tidpunkter för häxceremonier
  • Djur- och växtsymboler hämtade ur kortens symbolik

Jag har valt att tolka korten ur olika synvinklar beroende på frågeställningens art. Det som mitt kompendium tar upp är:

  • Den andliga utvecklingen
  • Kärleksrelationer
  • Relationer till familjemedlemmar, vänner och övriga
  • Arbete och ekonomi
  • Hälsa

Du kan även läsa mina böcker Alla Tiders Häxliv och Alla Tiders Andligt Liv för att fördjupa dig i runkorten och få hjälp med att tolka runorna.

Ta gärna kontakt med mig om du har några funderingar, om du behöver hjälp och råd via tarotkort, runkort eller astrologi, när du vill finna nya vägar i livet som leder till en större fruktbarhet eller om du helt enkelt vill få pejl på vad det är som händer i livet!

Var rädd om dig! Och du - i ditt hjärta finns inga rädslor och ingen oro utan bara Gudinnan!

 

Senast uppdaterad: 2018-12-16

Copyright © 2005 Åke Svedin
2011-02-042011-02-042011-02-042011-02-042011-02-042011-02-04 2011-02-042011-02-04 2011-02-04